Σπίλοι (ελιές) στα παιδιά

Οι σπίλοι (ελιές) στα παιδιά μπορεί να εμφανιστούν κατά την γέννηση ή αργότερα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι σπίλων και ο δερματολόγος είναι εκείνος που θα καταδείξει το κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται έλεγχος.

Η εξέταση περιλαμβάνει την φωτογραφική και δερματοσκοπική καταγραφή του σπίλου ώστε να μπορούν να παρακολουθηθούν τυχόν αλλαγές σε κάθε επίσκεψη.

Απαραίτητη είναι η καθημερινή λήψη μέτρων ηλιοπραστασίας με ειδικά αντηλιακά και κατάλληλο ρουχισμό.

Giwrgos_kokkalis_contact

Ρωτήστε τον Γιατρό